Działalność

 

 
 

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

 

28 lutego 1991 roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania został podpisany  przed notariuszem Biura Notarialnego w Poznaniu akt założycielski Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Główny cel działalności Fundacji został określony w Statucie Fundacji uchwalonym w dniu 2.11. 1993 roku i brzmi on następująco „ celem powołania Fundacji Rozwoju Miasta Poznania zwanej dalej Fundacją jest inspirowanie i wspieranie oraz finansowanie wszelkich działań mających na celu wszechstronny, zgodny z oczekiwaniami społecznymi rozwój miasta Poznania. W ramach tego ogólnego celu Fundacja będzie realizowała różnego rodzaju działania  częściowe w zakresie ochrony środowiska, komunikacji miejskiej, ochrony zdrowia mieszkańców, zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz energię we wszelkiej postaci i rozwoju kultury, oświaty i nauki.”

Działalnością Fundacji  kieruje zarząd .Na czele pierwszego zarządu stanął Prezes Wojciech Szczęsny Kaczmarek, ówczesny Prezydent Miasta Poznania. Siedzibą Fundacji jest budynek położony przy ulicy Prymasa S.Wyszyńskiego 8 w Poznaniu.

 

W okresie swojej działalności Fundacja realizowała poprzez inicjowanie i wspieranie oraz finansowanie różnorodne rozwiązania mające na celu rozwój miasta Poznania. Fundacja przyznawała dotacje finansowe na realizację takich projektów i przedsięwzięć jak;

 • opracowywanie i wydawanie publikacji naukowych dotyczących m.Poznania, (W przygotowaniu "Historia Miasta Poznania"
 • organizowanie imprez kulturalnych odbywających się w Poznaniu,
 • wspieranie zespołów, teatrów uczestniczących w krajowych i międzynarodowych festiwalach, konkursach, przeglądach…
 • udzielanie stypendiów,
 • wspieranie projektów naukowo-badawczych związanych z Poznaniem,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu integracje różnorodnych środowisk,
 • finansowe wspieranie  prac renowacyjno-konserwatorskich w  historycznych obiektach Poznania.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez współpracę wynikającą z podpisanych przez Fundację porozumień z UAM, Instytutem Historii UAM, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Wielkopolskim Związkiem Artystów Rzeźbiarzy, Uniwersytetem Artystycznym, Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznań, Towarzystwem Muzycznym im.H.Wieniawskiego, Biblioteką Raczyńskich, Word Trade Center, UWI Inwestycje S.A., Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (członkostwo), Fundacją Kulturalny Poznań, Teatrem Muzycznym w Poznaniu.


Udział Prezesa fundacji w Radach programowych:
- Radzie Fundacji Kultury Polskiej
- Radzie Teatru Muzycznego w Poznaniu
- Radzie Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA
- Radzie WTC Poznań Spółka z o.o.
- Zespole Doradczym ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Historii UAM


Współpracujemy również miedzy innymi z Komendą Miejską Policji, Radą Fundacji Kultury  Polskiej, Wydawnictwem Miejskim Posnania, Katedralną Szkołą Chóralną, Wojewódzką Biblioteką, Wydawnictwem Kontkest, Radą Osiedla Ostrów Tumski, Śródka, Zawady, Komandoria, Kwartalnikiem "Wokół Śródki" oraz Wydawnictwem BONAMI.

Fundacja we współpracy z powyższymi instytucjami i organizacjami skupia się na inspirowaniu i wspieraniu różnorodnych inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, edukacyjnej i wydawniczej, między innymi takich jak :

 • współfinansowanie windy w szkole integracyjnej w Poznaniu na oś.Stare Żegrze,
 • finansowe wsparcie remontu Fary Poznańskiej,
 • dofinansowaniach koncertów orkiestry Kameralnej AMADEUS A.Duczmal.
 • przeprowadzenie rewaloryzacji pomników nagrobnych prezydentów Drwęckiego i Wronieckiego na Cmentarzu na Wzgórzu Św.Wojciecha,
 • udział w konkursie i realizacji pomnika  prezydenta Cyryla Ratajskiego,
 • finansowe wspieranie Komendy Miejskiej Policji przez zakup sprzętu komputerowego, samochodów służbowych,
 • udział w projektowaniu i realizacji fontanny Apolla na Starym Rynku,
 • finansowanie filmów o Poznaniu,
 • wspieranie prowadzonych przez Instytut Prahistorii UAM badań archeologicznych na Ostrowie Tumskim,
 • budowa boiska ze sztuczną trawą przy gimnazjum,
 • wspieranie akcji kolonijnych dla dzieci i młodzieży,
 • dotowanie ciągłe prac prowadzonych przy opracowywaniu „Katalogu zabytków miasta Poznania”,
 • współfinansowanie między innymi takich publikacji jak: Album Poznań, Architektura i budownictwo w  Poznaniu 1780-1880 , Album-ulicami Poznania, Instytut Zachodni w dokumentach, O architekturze i plastyce dawnego Poznania, Architektura i urbanistyka Poznania XX wieku, Żydzi w Poznaniu, Jarogniew Drwęski-Biografia
 • dofinansowywanie licznych wydawnictw, między innymi: "Serce miasta jest po prawej stronie", "Kościół Bożego Ciała", "Kościół Świętego Marcina", "Poznań".
 • organizacja wraz z Instytutem Historii UAM cyklicznych konkursów dla młodzieży  „Poznań- wczoraj, dziś, jutro”, wraz z Miastem Poznań i Voyager Club konkursu "Poznań - miasto to powieść"
 • zawieszenie na budynku Hotelu Bazar tablicy upamiętniającej koncerty braci Wieniawskich oraz na fasadzie Biblioteki Raczyńskich tablicy upamiętniającej postać Edwarda hr. Raczyńskiego.
 • dofinansowanie oraz współorganizacja imprezy "Księżna Dobrawa - Matka Chrzestna Polski"
 • Utworzenie przy poznańskim World Trade Center saloniku wystawienniczego prezentującego prace poznańskich artystów plastyków
 • cykliczne wspieranie Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Obraz
 • utworzenie przy Torze Regatowym Malta ławeczki poświęconej Klemensowi Mikule
 • dofinansowanie cyklicznego konkurs dla szkół średnich "Coolturalne szkoły"

 
Copyright © 2010 Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. All rights reserved.